Pla d'Assegurances MultiEsport 2017

1 -  Assegurança individual Multi-Esport número de pòlissa : Personalitzada
 


2 - Polissa de Responsabilitat Civil socis CECB número de pòlissa : 1065225

RC Explotació i PatronalRC Profesional


Defensa i fiances3 - Resum de cobertures Assegurança de participants ( passatgers biplaces ) número de pòlissa :1065346

Consutla els Centres Concertats de Axa Seguros
Protocol a seguir en cas d'incident
Subscriure l'Assegurança Multiesport ...