Pla d'Assegurances CECB
COBERTURES

1 -  Assegurança individual Multi-Esport pòlissa de Surne Seguros & Pensiones
              ( Contractable exclusivament de gener a març de cada any )
 


2 - Polissa de Responsabilitat Civil socis CECB número de pòlissa : IIG201900035 - Iberian Insurance Group

RC Explotació i PatronalRC Profesional


Defensa i fiances3 - Resum de cobertures Assegurança de participants en les activitats del CECB : pòlissa de Surne Seguros & Pensiones

Protocol a seguir en cas d'incident
Subscriure l'Assegurança Multiesport ...